24 września w naszej szkole miała miejsce uroczystość zaprzysiężenia przedstawicieli nowego Samorządu Uczniowskiego.

W jego skład jak co roku wchodzą przedstawiciele poszczególnych klas, a na czele stoją nowo wybrani przez ogół uczniów Przewodniczący, Zastępca oraz Sekretarz. Ogłoszone podczas uroczystości wyniki wyborów prezentują się następująco:

Nowym PRZEWODNICZĄCYM Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej Nr 171 im. Stanisława Staszica został:

MATEUSZ OSIECKI - uczeń klasy 7c,

jego ZASTĘPCĄ został DARIUSZ PARADOWSKI - uczeń klasy 6B,

SEKRETARZEM został JAN KIELEWSKI - uczeń klasy 8c,

OPIEKUNEM Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2021/2022 została Wioleta Woźniak-Syta


Wyrażamy nadzieję, iż nowo zaprzysiężony  Samorząd Uczniowski  będzie odpowiedzialnie pełnił powierzoną mu funkcję i godnie reprezentował ogół uczniów.   

Życzymy owocnej i satysfakcjonującej pracy!  

 

Wioleta Woźniak-Syta