Klasa VIIc z naszej Szkoły, wspólnie z Fundacją Szkatułka, realizuje program O czym marzy… miejsce, w którym żyjemy, biorąc pod uwagę zachowanie równowagi ekologicznej, wysokiej jakości środowiska naturalnego, włączenie młodych osób i całej społeczności lokalnej w działania dla przyrody i klimatu.

Pierwsza edycja programu O czym marzy… realizowana jest z uczniami i nauczycielami 10 szkół z Mazowsza, Podlasia, Lubelszczyzny i Dolnego Śląska.

Formy realizacji programu:

cykl szkoleniowy online dla nauczycieli,

cykl szkoleniowy online i webinar dla uczniów,

badania, wywiady, zrobienie dokumentacji w terenie,

zaprojektowanie i wykonanie makiety ekosystemu.

 

Cykle prowadzone są przez edukatorów Szkatułki. Badania w terenie, wywiady z mieszkańcami, osobami z samorządu i lokalnych ngo-sów, a także fotodokumentację, klasy wykonują samodzielnie z wykorzystaniem pomocy edukacyjnych przekazanych przez Szkatułkę. W efekcie cyklu i pracy w terenie klasy zgromadzą informacje i dokumentację fotograficzną potrzebne do zaprojektowania
i wykonania makiety ekosystemu swojej okolicy.  

Makieta, zrobiona przez każdą z klas, odzwierciedli stan środowiska naturalnego i strukturę ekosystemu najbliższej okolicy. Będzie zawierała propozycje rozwiązań architektonicznych, infrastrukturalnych, technologicznych chroniących środowisko, uwzględniających uwarunkowania danego miejsca oraz interes mieszkańców.

 

Kilka słów od autorów programu.

Dlaczego chcemy zaangażować młode osoby, ale też pracujących z nimi dorosłych, w kwestie dotyczące środowiska naturalnego? Ponieważ jest to jeden z istotnych zakresów, w prowadzonych przez Szkatułkę, działaniach. Wzbudza wiele emocji w naszym społeczeństwie, często jest przedstawiany nierzetelnie, bez odniesienia się do fachowej wiedzy, badań w terenie i bez uwzględnienia interesów lokalnych społeczności. Umiejętne włączanie obywateli w działania służące środowisku i wypracowywanie rozwiązań pozwalających zachować równowagę ekologiczną, warunkują utrzymanie w dobrym stanie środowiska. Młode osoby w dużej mierze nie są przygotowywane do podejmowania decyzji dotyczących środowiska. A przecież jakość dorosłego życia, które niebawem rozpoczną, będzie zależna od stanu tego środowiska, ich przyszła praca, wybory konsumenckie, styl życia będą wpływały na środowisko. Wybraliśmy szkoły jako miejsce realizacji programu, ponieważ to właśnie szkoła jest odpowiednim miejscem do stwarzania sytuacji odzwierciedlających działania wspólnotowe.
Tu uczniowie najlepiej mogą uczyć się - działać grupowo, dyskutować, przekonywać do swoich racji i być przekonywanym, rozpoznawać problemy i ustalać sposoby ich rozwiązania. A działania dla środowiska wymagają umiejętności współpracy
i dochodzenia do rozwiązań z uwzględnieniem potrzeb wszystkich mieszkańców danego terenu.

 

Termin realizacji programu: 1 lipca - 31 grudnia 2021

Pomysłodawca i realizator: Fundacja Szkatułka http://szkatulka.org/

Koordynatorzy projektu w SP 171: Zofia Stromska, Aleksandra Zapaśnik

 

Clipboard01         Clipboard02                              Clipboard03