20 listopada to rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Jest to dzień, w którym uwaga wszystkich kierowana jest na dzieci i ich prawa.

W tym roku ten dzień wypada w sobotę, więc świętowaliśmy go w szkole wcześniej, w piątek 19 listopada. W tym dniu ubraliśmy się na niebiesko, w kolorze UNICEF i rozmawialiśmy o prawach dziecka. Niebieski kolor UNICEF to symbol solidarności z rówieśnikami, którym pomoc niesie UNICEF.

Ewa Kacprzak