Zapraszamy do udziału w konkursie recytatorskim "ODPOWIEDNIE DAĆ OBCE SŁOWO."

Cele Konkursu

Propagowanie literatury polskiej wśród młodzieży pogłębione o znajomość języków obcych. Zapoznanie z bogatym dorobkiem translatorskim literatury polskiej. Przygotowanie do promowania literatury polskiej wśród narodów posługujących się językiem: angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim, ukraińskim, wietnamskim.

Konkurs jest bezpłatny.

- Adresaci Konkursu – uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych z województwa mazowieckiego.

- Przedmiotem Konkursu jest recytacja w języku obcym jednego tekstu z literatury polskiej (proza lub wiersz). Do wyboru kategorie: język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język ukraiński. język wietnamski - Należy korzystać z profesjonalnych tłumaczeń.

 -Każdy uczestnik recytuje jeden utwór z literatury polskiej w wybranym języku obcym.

-Dopuszcza się recytacje dwóch tekstów przez jednego uczestnika, ale w dwóch różnych językach.
 -Wystąpienie nie może trwać dłużej niż 5 minut, a każda recytacja przekraczająca ten czas będzie dyskwalifikowana.

- Uczestnicy wcześniejszych edycji wybierają inne teksty niż w ubiegłych latach

- Kryteria kwalifikowania uczestników do poszczególnych etapów:

*Etap nr 1 - w wyniku eliminacji szkolnych wyłania się 2 uczestników z jednej szkoły w danej kategorii.

W przypadku zespołu szkół szkoła podstawowa (dotyczy tylko klas VII, VIII) - 2 osoby i szkoła ponadpodstawowa – 2 osoby. Szkoły mogą zgłaszać uczniów do wszystkich kategorii językowych po dokonaniu eliminacji szkolnych.

* Etap nr 2 - z zakwalifikowanych uczestników etapów szkolnych (po prezentacji tekstu przed Jury) wyłania się laureatów konkursu, którzy (w zależności od umiejętności) zajmują I, II, III miejsce. Są też przewidziane wyróżnienia. Wyniki zostaną podane na gali i opublikowane na stronie www.21lo.waw.pl

-Objęcie patronatem Konkursu przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty nie oznacza wpisania tego przedsięwzięcia w wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na  terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły. Będziemy się starali o wpisanie  konkursu na listę konkursów kuratoryjnych.

- Werdykt Jury jest ostateczny.

- Jury (w czasie II etapu) zadecyduje, czy zostanie dokonany podział na klasy VII, VIII szkoły podstawowej 

i szkoły ponadpodstawowe w innych kategoriach językowych niż język angielski.

- Konkurs odbędzie się z uwzględnieniem obowiązujących zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki

- Konkurs będzie przeprowadzony on-line na platformie Teams lub w gmachu XXI LO (przy ul. Grójeckiej 93 w Warszawie)
 z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, o czym uczestnicy zostaną poinformowani tydzień przed rozpoczęciem eliminacji  w  danej kategorii na  stronie www.21lo.waw.pl

 

Nauczyciele języków obcych

Afisz Odpowiednie da obce sowo