Dzięki współpracy z Fundacją „Szkatułka” nasi uczniowie mieli okazję wziąć udział w wyjątkowych warsztatach, w takcie których znajdowali odpowiedzi na wiele pytań i doświadczyli, jak starożytni mędrcy i pisarze tacy jak Katullus, Tales i Arystofanes postrzegali świat.

Katullus - dzieci dowiedziały się jak nazywają się planety Układu Słonecznego, poznali parę mitów greckich. W trakcie zajęć dzieci wykonały rekwizyty z filcu i odgrywali scenki. 

Tales - dzieci dowiedziały się, dlaczego mamy pory roku, i jak Grecy tłumaczyli zmiany pór roku (mit o Demeter i Persefonie). W trakcie zajęć dzieci wykonały pracę plastyczną oraz odegrały scenki na podstawie mitu. 

Arystofanes - dzieci poznały najdłuższe słowo w literaturze, odegrały fragmenty komedii Arystofanesa. W trakcie zajęć stworzyły maski ptaków/żab i odegrały scenki.

Naprawdę dużo się działo!

Zofia Kaszycka