Już po odśpiewaniu naszej programowej piosenki "Proste figury geometryczne" dzieci z ogromną ciekawością zadały pytanie: "O czym będziemy dziś rozmawiać?"
Temat nie był prosty dla sześciolatków i wymagał doprecyzowania różnicy między kwadratem a sześcianem, prostokątem a prostopadłościanem, kołem a kulą. Już samo nazewnictwo brył nie jest proste, ale dla ciekawych matematyki uczniów żadne wyzwanie nie jest przeszkodą. Już po chwili świetnie i bezbłędnie określali oni poszczególne bryły i nie było problemem, by odszukać je w naszym przedszkolnym otoczeniu. Zwieńczeniem tematu było tworzenie brył z klocków geomag. Najpierw dzieci miały za zadanie odczytać instrukcję i na jej podstawie stworzyć bryły, potem tworzyły własne. 
 
Zabawa matematyką przysparza wielu pozytywnych emocji, co do tego nasi podopieczni nie mają już żadnych wątpliwości!
O tym, jak wiele ciekawych wyzwań mają jeszcze przed sobą uczestnicy projektu, przekonają się oni już wkrótce. Zapraszamy do śledzenia informacji!
 
Renata Mazur