W roku szkolnym 2021/2022 nasza szkoła brała udział w projekcie LEPSZA SZKOŁA prowadzonym przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.

 Certyfikat Lepszej Szkoly