Żonkilowe Pola Nadziei

Pomagamy, wspieramy ,dajemy nadzieję.

 

      Akcja Pola Nadziei  zrodziła się w Wielkiej Brytanii w 1988 r. Za cel akcji przyjęto zbieranie funduszy na utrzymanie hospicjów.

      W Polsce pierwsza akcja  Pól Nadziei  odbyła się w Krakowie w 1998 r. czyli 10 lat później.

Jednym z najważniejszych celów tej akcji jest wychowywanie młodego człowieka do wartości takich jak: wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka zwłaszcza cierpiącego, bezinteresowne zaangażowanie się w działania na rzecz niesienia ulgi i pomocy cierpiącemu człowiekowi, postawa reagowania z empatią na cierpienie, podkreślenie godności ludzkiej osoby, czerpanie radości z dzielenia się swoimi dobrami z ludźmi cierpiącymi.

      Jesienią w całej Polsce wolontariusze hospicyjni w zamian za datki wręczają ofiarodawcom cebulki żonkili. Żonkil symbolizuje zwycięstwo miłości nad śmiercią, poświęcenia nad egoizmem. 

      Pola Nadziei to doskonała okazja, by zrobić coś dobrego dla innych.

A dokładnie - dla osób nieuleczalnie chorych.

      Nasza szkoła bierze udział w akcji „Pola Nadziei” już 17 raz. W październiku odbyło się jej uroczyste podsumowanie. Uczniowie klas 0-8 zasadzili przy szkole 350 cebulek żonkili.

W tym roku szkolnym dzięki naszej “Kawiarence” i ogromnemu zaangażowaniu wszystkich uczniów i oczywiście rodziców udało nam się zebrać aż 4095,78 gr i 1$. To rekord! Nigdy do tej pory nie udało nam się zebrać  tak dużej kwoty! Już teraz szykujemy się na bicie rekordu w przyszłym roku !

                                                     

                                                                                                                               Anna Porzezińska

 

Pola NadzieiShow Gallery