Dyrektor Szkoły
mgr Krzysztof Rek

Wicedyrektor
mgr Aleksandra Zapaśnik

  

Edukacja przedszkolna

 • mgr Paulina Pawlukiewicz
 • mgr Anna Santorek
 • mgr Małgorzata Męczyńska
 • Olga Karmowska

Edukacja wczesnoszkolna

 • mgr Ewa Kacprzak
 • mgr Joanna Koźniewska-Gałka
 • mgr Justyna Gałązka
 • mgr Małgorzata Rysak
 • mgr Anna Pawlikowska
 • mgr Anna Porzezińska

Język polski

 • mgr Ewa Florczuk
 • mgr Katarzyna Grodecka
 • mgr Renata Wnukowska
 • mgr Anna Studzińska
 • mgr Bogumiła Banasiak-Zejdel

Język angielski

 • mgr Renata Abramczuk
 • mgr Joanna Sokulska
 • mgr Zofia Stromska

Język niemiecki

 • mgr Anna Studzińska

Historia

 • mgr Hubert Maciejczuk
 • mgr Renata Wnukowska

Matematyka

 • mgr Bożena Łuniewska
 • mgr Renata Mazur
 • mgr Zofia Kaszycka

Fizyka

 • mgr Bożena Łuniewska

Chemia

 • mgr Beata Małecka

Biologia

 • mgr Beata Małecka
 • mgr Aleksandra Zapaśnik

Przyroda

 • mgr Anna Pawlikowska

Geografia

 • mgr Weronika Weremiuk-Wasilewska
 • mgr Aleksandra Zapaśnik

Informatyka

 • mgr Janusz Malinowski

Plastyka

 • mgr Ewa Fromelc

Muzyka

 • mgr Ewa Fromelc
 • mgr Janusz Malinowski

Technika

 • mgr Aleksandra Zapaśnik
 • mgr Ewa Fromelc

Wychowanie fizyczne

 • mgr Maria Czyżewska
 • mgr Marcin Gałka

Edukacja dla bezpieczeństwa

 • mgr Marcin Gałka

Wiedza o społeczeństwie

 • mgr Hubert Maciejczuk

Doradztwo zawodowe

 • mgr Sylwia Trzaska

Wychowanie do życia w rodzinie

 • mgr Klementyna Kuleta

Etyka

 • mgr Anna Studzińska

Religia

 • mgr Andrzej Kozicki
 • mgr Inna Ostrowska

Nauczyciele wspomagający

 • mgr Justyna Gałązka
 • mgr Aleksandra Kaźmierczyk
 • mgr Małgorzata Wojdanowicz
 • mgr Weronika Weremiuk-Wasilewska
 • mgr Katarzyna Żandarczuk

Świetlica

 • mgr Małgorzata Nagórka
 • Olga Karmowska
 • mgr Monika Drażan
 • mgr Anna Porzezińska
 • mgr Ewa Fromelc

Pedagog

 • mgr Sylwia Trzaska

Psycholog

 • mgr Diana Kozłowska

Terapia Pedagogiczna

 • mgr Agnieszka Krysiak

Logopeda

 • mgr Joanna Niedziałek

Biblioteka

 • mgr Jadwiga Rosłoniec
 • mgr Bogumiła Banasiak-Zejdel