• Historia szkoły

   13.08.2018 15:53
   W 1938 r. w Wesołej powstał Komitet Budowy Szkoły, którym kierował J. Fujarski. Ze składek społeczeństwa przy ulicy Chodkiewicza wybudowano prowizoryczny, drewniany budynek, który znajdował się na terenie Straży Pożarnej (obecnie „Osiedle Leśników”). Głównym inicjatorem budowy był Stefan Berent, a pierwszym nauczycielem - pani Janina Piejkowa.
   1 września 1938 r. odbyła się uroczystość poświęcenia szkoły i nadania jej imienia Stanisława Staszica, wielkiego Polaka, oświeceniowego patrioty, reformatora i propagatora haseł edukacyjnych. Stanisław Staszic był inicjatorem budowy Traktu Brzeskiego, stanowiącego jeden z ważniejszych szlaków komunikacyjnych.
   1 września 1939 r. w żadnej polskiej szkole nie rozpoczęły się zajęcia. Dzieci z Wesołej również nie usłyszały pierwszego dzwonka. Ten dzień to początek inwazji wojsk hitlerowskich na nasze ziemie. Jednak już 10 października panie J. Piejkowa i H. Hartmanowa – nowa nauczycielka, zaczęły prowadzić lekcje dla swoich 132 uczniów w czterech oddziałach. Pomimo wojennej zawieruchy szkoła się rozwijała i uczęszczało do niej coraz więcej dzieci. Od 1940 r. starsi uczniowie biegali też na tzw. komplety – tajne nauczanie.
   W maju 1945 r. szkoła otrzymała dwa jednopiętrowe budynki Fuksa i Millera. W dniu 28 października 1946 r. odbyła się uroczystość poświęcenia sztandaru szkoły i budynków szkolnych.
   Budynek, w którym obecnie mieści się Szkoła Podstawowa nr 171 wzniesiono dzięki staraniom wielu osób. Budowę rozpoczęto w maju 1957 r., a we wrześniu 1958 r. po raz pierwszy w nowych murach zabrzmiał dzwonek. Pierwszym kierownikiem szkoły był pan Władysław Wąsak.
   W roku szkolnym 1978/1979 uroczyście obchodzono 40 - lecie istnienia szkoły. Ponieważ w okresie powojennym w zagadkowych okolicznościach zaginął sztandar ( widniał na nim Orzeł Biały i Matka Boska Ostrobramska) w 1978 r. ówczesna dyrektor, pani Halina Zagrajek – Suchecka podjęła starania o nowy sztandar. 13 października 1979 r. przekazano sztandar społeczności Szkoły Podstawowej nr 1. Wśród jego twórców znalazł się profesor Wojciech Sadlej, który wykonał go techniką gobelinową.
   W dniach 14-16 października 1998 r. nasza szkoła obchodziła 60-lecie istnienia. Z tej to okazji 14 października ksiądz prałat Stefan Wysocki i ksiądz Zbigniew Bigda (absolwent naszej szkoły) odprawili mszę św. w intencji uczniów i pracowników szkoły. Najważniejszymi gośćmi byli dawni dyrektorzy: pan Roman Kalupa, pani Halina Zagrajek-Suchecka, pan Andrzej Schiffers, pan Tadeusz Skonieczny, pan Stanisław Kaczmarek.
   W dniu 17.06.2002 r., ku ogromnej radości uczniów, do użytku oddano nowoczesne wielofunkcyjne boisko sportowe, a w kolejnych latach dokonano rozbudowy budynku, powiększając go o nowe skrzydło.
   W 2003 r. szkoła otrzymała z rąk Prezydenta RP certyfikat „Szkoła z klasą”.
   W związku z przyłączeniem Wesołej do Warszawy w 2004 r. nasza szkoła, uchwałą Rady miasta stołecznego Warszawy, stała się Szkołą Podstawową nr 171.
   Placówka od lat uczestniczy w programach edukacyjnych Unii Europejskiej - Socrates Comenius, E-Twining, Comenius. W ramach realizowanych projektów „Bądź moim gościem” i „Uczę się, bawię się, doceniam” odbywała się międzynarodowa wymiana doświadczeń uczniów i nauczycieli państw europejskich. W roku szkolnym 2011/2012 rozpoczęliśmy realizację kolejnego projektu międzynarodowego „Z cienia w blask”.
   Corocznie na przełomie stycznia i lutego obchodzone jest Święto Patrona - Stanisława Staszica, a na przełomie maja i czerwca organizowane są festyny rodzinne, podczas których uczniowie prezentują swoje osiągnięcia i umiejętności.
   Z inicjatywy Bogumiły Banasiak – obecnej dyrektor szkoły został zawiązany Społeczny Komitet, którego zadaniem było ufundowanie nowego sztandaru oraz przygotowanie obchodów 70 - lecia istnienia szkoły. Rada Szkoły, Grono Pedagogiczne i Uczniowie przygotowali ten wspaniały jubileusz. Miał on miejsce w dniu 28 października 2009 r. Dokładnie 63 lata wcześniej nasza szkoła otrzymała pierwszy sztandar. Od momentu przyłączenia Wesołej do Warszawy zmiana sztandaru stała się koniecznością.
   Poświęcenia nowego sztandaru zaprojektowanego przez pierwszego chorążego zaginionego sztandaru - Pana Mirosława Tokarczyka, dokonał ks. Biskup Stanisław Kędziora, a Pan Edward Kłos – Burmistrz dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy przekazał go na ręce pani dyrektor Bogumiły Banasiak.
   W swoim przemówieniu dyrektor szkoły podkreśliła, że szkoła w Wesołej ma już 70 lat, ale nie jest staruszką, jest piękna i młoda.
   Szkoła z roku na rok pięknieje – cieszymy się z przestronnej stołówki, nowoczesnej kuchni, pracowni multimedialnej, nowej sali – 36, odnowionej sali gimnastycznej, nowoczesnych pomocy dydaktycznych.
   Chętnie, jednak, opuszczamy mury naszej 171., aby poznawać ciekawych ludzi, fascynujące miejsca, najbliższą i dalszą okolicę. Jesteśmy otwarci na współpracę z innymi placówkami, organizacjami, instytucjami . Realizujemy wiele programów i projektów dydaktycznych, profilaktycznych, sportowych. Bierzemy udział w akcjach ekologicznych, lansujących zdrowy styl życia, czytelnictwo. Staramy się promować i rozwijać wolontariat. Uczestniczymy w konkursach międzynarodowych, ogólnopolskich, wojewódzkich, miejskich i dzielnicowych i cieszymy się sukcesami naszych uczniów. Jesteśmy dumni z ich osiągnięć i wyników. W roku szkolnym 2011/2012 nasi szóstoklasiści napisali najlepiej w dzielnicy kwietniowy sprawdzian kompetencji.
   Razem tworzymy kolejny rozdział historii Szkoły Podstawowej nr 171 w Warszawie Wesołej. Szkoła to nie tylko budynek, który zmieniał się i rozrastał przez te wszystkie lata, ale przede wszystkim ludzie i ich losy. To najpiękniejsza historia!