• OPŁATA ZA WYŻYWIENIE : WRZESIEŃ 2019 ROK

    • 04.09.2019 07:40
    • Szanowni Państwo,
     informujemy o opłatach dotyczacych posiłów
     za miesiąc WRZESIEŃ 2019


     Zgłoszenia i zapisy dziecka będą
     przyjmowane od 2 do 6 września
     na stołówce, telefonicznie lub drogą e-mail.     PROSIMY O PŁATNOŚĆ DO DNIA: 10 WRZESIEŃ 


     OPŁATY ZA POSIŁKI W MIESIĄCU WRZESIEŃ 2019  

     20 dni posiłków (bez dnia 2 wrzesień) :

     • OBIAD (zupa + II danie + kompot) : 20dni x 8,00zł = 160,00 zł
     • ŚNIADANIE + OBIAD lub OBIAD + PODWIECZOREK :
     • 20dni x 11zł =220,00zł
     • PEŁNE WYŻWYWIENIE : 

     (śniadanie+obiad+podwieczorek) 20dni x 14zł = 280,00zł

      

     Odpłatność za posiłki w miesiącu WRZESIEŃ 2019
     należy uregulować osobiście w stołówce szkolnej
     (07:45 - 15:00) lub
     dokonać przelewu na konto (do 10 wrzesień):

      

     *jeżeli pojawią się nieobecności /wycieczki szkolne prosimy o ich  zgłoszenie / odpisanie


     Cennik:
     Śniadanie - 3,00zł
     Zestaw obiadowy (zupa + drugie danie + kompot)- 8,00zł
     Podwieczorek -3,00zł

    • więcej
    • INFORMACJA ALERGENY

    • 22.02.2019 14:16
    • W związku z obowiązkiem stosowania, od dnia 13.12.2014 Rozporządzenia
     Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011, które mówi o obowiązku
     przekazywania konsumentom informacji na temat obecnych w serwowanej
     żywności alergenów lub innych substancji mogących powodować alergię
     zamieszczamy wykaz
     14 ALERGENÓW - SUBSTANCJI I PRODUKTÓW POWODUJĄCYCH ALERGIE
     LUB REAKCJE NIETOLERANCJI.


     Drogi Rodzicu (Opiekunie),
     W naszej kuchni używane są produkty zawierające alergeny
     pokarmowe i produkty powodujące nietolerancje pokarmowe, w tym
     produkty zawierające "ŚLADOWE ILOŚCI ALERGENÓW" lub
     "MOGĄCE ZAWIERAĆ ALERGENY" wymienione w tabeli poniżej.

      

     Do przygotowania posiłków używane są przyprawy: pieprz, pieprz ziołowy,
     ziele angielskie, liść laurowy, majeranek, oregano, bazylia, tymianek, kminek,
     majeranek, zioła prowansalskie, kurkuma, curry, papryka słodka, cukier
     waniliowy. Produkty gotowe używane (np. kakao, herbata, dżem, ketchup,
     koncentrat pomidorowy, produkty z mięsa) mogą zawierać śladowe ilości
     alergenów: glutenu, mleka łącznie z laktozą, jaj, soi, orzechów, selera i gorczycy.

     LP.

     ALERGENY WG ROZPORZĄDZENIA:

     1

     Zboża zawierające gluten, tj. pszenica, żyto, jęczmień, owies, orkisz i produkty pochodne 

     2

     Skorupiaki i produkty pochodne 

     3

      Jaja i produkty pochodne

     4

      Ryby i produkty pochodne

     5

      Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne

     6

      Soja i produkty pochodne

     7

      Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą)

     8

      Orzechy: migdały, orzechy włoskie, nerkowca, brazylijskie, pistacje, makadamia i produkty pochodne

     9

      Seler i produkty pochodne

     10

      Gorczyca i produkty pochodne

     11

      Nasiona sezamu  i produkty pochodne

     12

      Dwutlenek siarki i siarczyny w stężeniach powyżej 10 mg/kg lub 10 mg/litr w przeliczeniu na całkowitą zawartość SO2 dla produktów w postaci gotowej bezpośrednio do spożycia lub w postaci przygotowanej do spożycia zgodnie z instrukcjami wytwórców

     13

      Łubin i produkty pochodne

     14

      Mięczaki i produkty pochodne

    • więcej
    • Informacje: Smaczek Wiesława Zagórska 2019 2020

    • 28.08.2019 14:21    • REGULAMIN KORZYSTANIA Z POSIŁKÓW
     FIRMY SMACZEK 2019/2020:


     Wykupienie posiłku jest równoznaczne z zapoznaniem się i z
     akceptacją regulaminu firmy Smaczek Wiesława Zagórska,
     przez ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych) :

     1.Opłaty za posiłki prosimy dokonywać

     od 1-ego do 10-ego każdego miesiąca.

     Osobiście na stołówce Sp171( 07:45-15:00)
     lub
     Przelewem na konto:  

     Smaczek Wiesława Zagórska

     92 9226 0005 0010 3155 3000 0010 
     Bank Spółdzielczy 

      

     W przypadku przelewu proszę o dokładne podanie wszystkich danych :     
          imię i nazwisko dziecka, klasa,  miesiąc którego dotyczy opłata, rodzaj posiłku, numer telefonu rodzica/opiekuna.

     Przykład: "SP171/1A, Jan Kowalski, śniadania/ obiady/podwieczorki wrzesień, tel: 600000000"

     2.Informację o rezygnacji/nieobecność z posiłków należy zgłaszać:

     osobiście,  sms’em 660765484,

     e-mailem :zagorskazp@interia.pl

      

     do godziny 8:30 danego dnia,  jeżeli istnieje możliwość to oczywiście wcześniej
      

     3.Zwrotowi na następny miesiąc podlega kwota za każdy odwołany posiłek  

     (jeżeli informacja o  nieobecności nastąpi po godzinie 8:30 danego dnia można odebrać posiłek osobiście
     w godz: 11:00 – 14:00 , z własnymi pojemnikami)

     4.W przypadku nie zgłoszenia informacji do godz. 8:30 o chorobie dziecka, bądź wycieczce szkolnej,
     nie będzie odpisu za obiady,

     tzn. uiszczona z góry opłata za niewykorzystany obiad nie podlega zwrotowi. Osoby, które nie poinformowały o chorobie lub rezygnacji z posiłków  będą liczone jako osoby jedzące posiłki bez możliwości odpisu.

     5.Nie zapłacenie należności za posiłki w terminie skutkuje wstrzymaniem żywienia dziecka.
      
     Uwaga: zapisanie Państwa dziecka na posiłki traktowane jest jako stałe. Oznacza to, że będziemy planowali obecność dziecka na posiłkach w kolejnych miesiącach i oczekiwali Państwa wpłat w podawanych terminach. Ewentualna rezygnacja z posiłków w kolejnym miesiącu możliwa jest po zgłoszeniu faktu do nas drogą sms lub e-mail.

      

     ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE

     1. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania. 
     2. Uczniowie powinni: 

     v    stosować się do poleceń nauczycieli dyżurujących  w stołówce oraz personelu stołówki, 

     v    spokojnie poruszać się po stołówce( nie wolno biegać, przepychać się w kolejce), 

     v    zachować porządek przy odbiorze dania oraz przy oddawaniu naczyń, 

     v    zachować porządek podczas spożywania posiłku (w przypadku stłuczenia naczynia, zabrudzenia stolika lub podłogi należy ten fakt zgłosić), 

     v    zachowywać się cicho (nie rozmawiać głośno, nie używać wulgaryzmów) ,zostawić po sobie porządek (odnieść talerz, zostawić czyste miejsce na stoliku i pod nim, zasunąć krzesło), 

     v    szanować naczynia, sztućce i nakrycie stołu,

     v    po skończonym posiłku opuścić stołówkę. 


     3. Zabrania się wnoszenia do stołówki wszelkich naczyń, sztućców   i innych rzeczy pochodzenia obcego.
     4. Podczas wydawania obiadów  w stołówce mogą przebywać tylko osoby spożywające posiłek.
     5. Za szkody spowodowane w stołówce odpowiada uczeń, a finansowo jego rodzice.

     6. Nad bezpieczeństwem uczniów korzystających ze stołówki czuwają nauczyciele dyżurujący.

      

     Wszelkie informacje :
     intendentka:

      660-765-484 w godzinach: 07:45-15:00,
     a także pod adresem:  zagorskazp@interia.pl

    • więcej