• Informacje: Smaczek Wiesława Zagórska

   • 07.08.2019 10:33   • REGULAMIN KORZYSTANIA Z POSIŁKÓW
    FIRMY SMACZEK 2019/2020:

    1.Opłaty za posiłki prosimy dokonywać

    od 1-ego do 10-ego każdego miesiąca.

    • Osobiście na stołówce Sp171( 07:45-15:00)
    • lub
    • Przelewem na konto:  

    Smaczek Wiesława Zagórska

    92 9226 0005 0010 3155 3000 0010

    Bank Spółdzielczy 

     

    W przypadku przelewu proszę o dokładne podanie wszystkich danych :     
         imię i nazwisko dziecka, klasa, nr. szkoły, miesiąc którego dotyczy opłata, rodzaj posiłku, numer telefonu rodzica.

    Przykład: "SP171/1A, Jan Kowalski, śniadania/ obiady/podwieczorki wrzesień, tel: 600000000"

    2.Informację o rezygnacji/nieobecność z posiłków należy zgłaszać:

    osobiście,  sms’em 660765484,

    e-mailem :zagorskazp@interia.pl

     

    do godziny 8:30 danego dnia,  jeżeli istnieje możliwość to oczywiście wcześniej
     

    3.Zwrotowi na następny miesiąc podlega kwota za każdy odwołany posiłek  

    (jeżeli informacja o  nieobecności nastąpi po godzinie 8:30 danego dnia można odebrać posiłek osobiście
    w godz: 11:00 – 13:00 , z własnymi pojemnikami)

    4.W przypadku nie zgłoszenia informacji do godz. 8:30 o chorobie dziecka, bądź wycieczce szkolnej, nie będzie odpisu za obiady,

    tzn. uiszczona z góry opłata za niewykorzystany obiad nie podlega zwrotowi. Osoby, które nie poinformowały o chorobie lub rezygnacji z posiłków  będą liczone jako osoby jedzące posiłki bez możliwości odpisu.

    5.Nie zapłacenie należności za posiłki w terminie skutkuje wstrzymaniem żywienia dziecka.
     
    Uwaga: zapisanie Państwa dziecka na posiłki traktowane jest jako stałe. Oznacza to, że będziemy planowali obecność dziecka na posiłkach w kolejnych miesiącach i oczekiwali Państwa wpłat w podawanych terminach. Ewentualna rezygnacja z posiłków w kolejnym miesiącu możliwa jest po zgłoszeniu faktu do nas drogą sms lub e-mail.


    Wszelkie informacje :
    intendentka:
     660-765-484 w godzinach: 07:45-15:00,
    a także pod adresem:  zagorskazp@interia.pl

   • Wróć do listy artykułów