• 03.09.2018r – Rozpoczęcie roku szkolnego

  14.10.2018r – Święto Edukacji Narodowej – niedziela

  15.10.2018r- Szkolne obchody Święta Edukacji Narodowej

  01.11.2018r – Dzień Wszystkich Świętych – czwartek – dzień wolny

  11.11.2018r – Narodowe Święto Niepodległości  - niedziela- dzień wolny

  12.12.2018r – Informacja o proponowanych ocenach z poszczególnych

  zakresów edukacji ( oceny niedostateczne na piśmie) oraz  zachowania  ( oceny naganne na piśmie)

  23.12 -31.12.2018rZimowa przerwa świąteczna.

  09.01.2019r– Termin składania oświadczeń nauczycieli o   nieklasyfikowaniu ucznia 

  15.01.2019r -  Ostateczny termin składania podań o egzamin klasyfikacyjny

  11.01.2019r– Koniec pierwszego semestru

  14.01.2019r – Początek drugiego semestru

  16.01.2019r. – Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

  28.01.2019-10.02.2019r – Ferie zimowe

  10.04 -12.04.2019r – Egzaminy gimnazjalne

  15.04-17.04.2019r – Egzamin ósmoklasisty

  18.04.2019r -23.04.2019r - Wiosenna przerwa świąteczna

  01.05.2019r – Święto Pracy – środa- dzień wolny

  03.05.2019r – Święto Konstytucji 3 Maja – piątek- dzień wolny

  21.05.2019r – Informacja o proponowanych ocenach poszczególnych

  zakresów edukacji (oceny niedostateczne na piśmie) oraz z   zachowania ( oceny naganne na piśmie).

  04.06.2019r – Termin składania oświadczeń nauczycieli o nieklasyfikowaniu       ucznia.

  20.06.2019r. – Boże Ciało- dzień wolny

  11.06.2019r – Termin składania podań o egzamin klasyfikacyjny.

  11.06.2019r  - Termin składania podań o egzamin poprawkowy.

  12.06.2019r – Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

  21.06.2019r – Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

  24.06- 31.08. 2019r – Ferie letnie

  28.06.2019r – Termin składania zastrzeżeń do trybu ustalania rocznych    ocen klasyfikacyjnych  z zajęć edukacyjnych i  zachowania

  Dyrektorskie dni wolne :

  02.11.2018r. piątek

  02.05.2019r. czwartek

  15-16-17.04.2019r. poniedziałek, wtorek, środa