• Inspektor Ochrony Danych Osobowych

   •  

     

    Inspektor Ochrony Danych Osobowych

     Szkoły Podstawowej nr 171 im. Stanisława Staszica w Warszawie

    Kamila Rudzińska-Kępka

    e-mail: iod.wesola@edukompetencje.pl

    Inspektor realizuje swoje zadania ze wsparciem zespołu Firmy Edukompetencje.

    podstawa prawna powołania i funkcjonowania Inspektora:

    Art. 37 - 39 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016);

    Art. 8 – 10 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

    Zarządzenie nr 1/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 171 im. Stanisława Staszica 

    w Warszawie z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Szkole Podstawowej nr 171 im. Stanisława Staszica w Warszawie.