• Patron szkoły Stanisław Staszic

      13.08.2018 15:56
      Stanisław Staszic urodził się w 1755 roku w Pile, uczony, filozof, przyrodnik, działacz i pisarz polityczny, ksiądz; jeden z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego oświecenia. W okresie Sejmu Czteroletniego działacz obozu reform - walczył o utrzymanie niezawisłości narodowej, rzecznik interesów mieszczaństwa oraz polepszenia sytuacji chłopów. Po rozbiorach poświęcił się pracy nad rozwojem gospodarczym kraju oraz rozwinał różnorodną działalność organizatorską w dziedzinie nauki i oświaty. Od 1808 prezes TPN, dla którego ufundował siedzibę w Warszawie (Pałac Staszica). W 1807 - 12 członek Izby Edukacyjnej i Dyrekcji Skarbu. 1810 - 12 członek Rady Stanu. 1815 - 24 członek Komisji Rządowej Wyznań religijnych i Oświecenia Publicznego oraz dyrektor generalny w Wydziale Przemysłu i Kunsztłów. Od 1824 minister stanu; współorganiztor uniwesytetu w Warszawie, Szkoły Akademiczno-Górniczej w Kielcach oraz Szkoły Przygotowawczej do Instytutu Politechnicznego. Odkrył złoża węgla i zainicjował budowę kopalni w Dabrowie Górniczej , popierał rozwój Staropolskiego Okregu Przemysłowego i przygotowywał plany jego rozbudowy. W 1816 tworzac w Hrubieszowie Towarzystwo Rolnicze, stał się jednym z prekursorów spółdzielczości chłopskiej. Staszic podjął systematyczne badania naukowe w dziedzinie geologii opublikowane w dzieleO ziemiorództwie Karpatów... W 1815 wraz z mapa Polski i krajów ościennych. Jako filozof głosił monoteistyczną koncepcję świata, opartą na zasadzie rozwoju wynikajacego zprawa natury. Autor poematu Ród ludzi. Stanisław Staszic zmarł w 1826 roku.