• Koncepcja programu WARS i SAWA

    • Koncepcja programu WARS i SAWA bliżej Społeczności, Nauki, Sztuki - czyli SeNS wspierania uzdolnionych

     Odpowiadając na oczekiwania dyrektorów i nauczycieli uczestniczących w Programie WARS i SAWA (wyniki ankiet ewaluacyjnych ze szkoleń prowadzonych przez WCIES oraz badań przeprowadzonych przez pracowników naukowych Akademii Pedagogiki Specjalnej, Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy zainicjowało nowe działanie programowe, polegające na obejmowaniu warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych swoistym „patronatem” instytucji lub organizacji pozarządowych.

     Podstawowym celem koncepcji „patronatów” jest wzmacnianie współpracy szkół z instytucjami, poprzez wykorzystanie ich potencjału dla rozwoju uczniów i ich nauczycieli.

     Koncepcja programu WARS i SAWA bliżej Społeczności, Nauki, Sztuki - czyli SeNS wspierania uzdolnionych, dedykowanego szkołom uczestniczącym w Programie WARS i SAWA, umożliwia uzyskanie rocznego (w pilotażu II semestr r. szk. 2017/18) patronatu instytucji lub organizacji pozarządowej. Oferta patronacka stwarza możliwość zaangażowania w niestandardowe aktywności zarówno uczniów jaki i ich nauczycieli. Partnerzy są również gotowi, po ukończeniu rocznego cyklu szkolnego, do pracy z pojedynczymi uczniami, których zainteresowania i pasje związane są z profilem instytucji. Pilotaż SeNS finansowany jest z budżetu m.st. Warszawy.

     Pierwsza, pilotażowa oferta patronatów dla szkół z sieci WiS przygotowana została przez trzy instytucje, nasza szkoła uzyskała  patronat -  Narodowej Galerii Sztuki  Zachęta  w obszarze Sztuka.

     Oferta patronacka  to cykl warsztatów w Zachęcie, mających na celu przybliżenie twórczości współczesnych artystów oraz różnych technik, mediów i nurtów w sztuce. Sztuka współczesna uczy eksperymentowania, odważnego myślenia nieopartego na schematach. Zapraszamy dzieci i młodzież do wyrażania własnego zdania na temat aktualnych wystaw. Każde spotkanie składa się z części teoretycznej – na wystawie i części praktycznej, podczas których uczniowie zapoznają się z dziełami sztuki współczesnej, interpretują je, a następnie sami tworzą własne dzieła w postaci prac plastycznych. Adresaci z danej szkoły: - zorganizowana grupa 25 uczniów plus opiekun/opiekunowie grupy (nauczyciel/nauczyciele) z oddziałów gimnazjalnych klas II i III, klas szkół podstawowych lub ponadgimnazjalnych Terminarz: - styczeń 2018 r. - spotkanie inauguracyjne OPEN SPACE - od lutego do czerwca 2018 roku 3 warsztaty, każdy trwający 2 godziny dydaktyczne dla uczniów .