REGULAMIN KORZYSTANIA Z POSIŁKÓW

FIRMY SMACZEK 2022/2023:

Wykupienie posiłku jest równoznaczne z zapoznaniem się i z akceptacją regulaminu firmy Smaczek Wiesława Zagórska

 przez ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych):

 

1. Opłaty za posiłki prosimy dokonywać od 1-ego do 10-ego każdego miesiąca

  • Osobiście na stołówce Sp171( 07:30-14:30).
  • Przelewem na konto:

Smaczek Wiesława Zagórska

92 9226 0005 0010 3155 3000 0010 (Bank Spółdzielczy)

W przypadku przelewu proszę o dokładne podanie wszystkich danych :  
     imię i nazwisko dziecka, klasa, miesiąc którego dotyczy opłata, rodzaj posiłku, numer telefonu rodzica.

Przykład: Jan Kowalski, 1A, śniadania + podwieczorki

wrzesień , tel: 600000000

2. Informację o rezygnacji/nieobecność z posiłków należy zgłaszać:

osobiście,  sms’em 660765484,

e-mailem : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

do godziny 8:30 danego dnia, 

jeżeli istnieje możliwość to oczywiście wcześniej


3. Zwrotowi na następny miesiąc podlega kwota za każdy odwołany posiłek

(jeżeli informacja o  nieobecności nastąpi  po godzinie 8:30 danego dnia posiłek można odebrać osobiście po zgłoszeniu:

w godz: 11:00 – 13:30 -> z własnymi pojemnikami, istnieje także możliwość zakupu pojemników na miejscu)

 

4. W przypadku nie zgłoszenia informacji o nieobecności, o chorobie dziecka, bądź wycieczce szkolnej, nie będzie odpisu za obiady,

tzn. uiszczona z góry opłata za niewykorzystany obiad nie podlega zwrotowi. Osoby, które nie poinformowały o chorobie lub rezygnacji z posiłków  będą liczone jako osoby jedzące posiłki bez możliwości odpisu.

 

5. Nie zapłacenie należności za posiłki w terminie skutkuje wstrzymaniem żywienia dziecka.

 

Uwaga: zapisanie Państwa dziecka na posiłki traktowane jest jako stałe. Oznacza to, że będziemy planowali obecność dziecka na posiłkach w kolejnych miesiącach i oczekiwali Państwa wpłat w podawanych terminach. Ewentualna rezygnacja z posiłków w kolejnym miesiącu możliwa jest po uprzednim zgłoszeniu sms lub e-mail.

 

ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE

1. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania. 

2. Uczniowie powinni: 

  • stosować się do poleceń nauczycieli dyżurujących  w stołówce oraz personelu stołówki,
  • spokojnie poruszać się po stołówce (nie wolno biegać, przepychać się w kolejce),
  • zachować porządek przy odbiorze dania oraz przy oddawaniu naczyń,
  • zachować porządek podczas spożywania posiłku (w przypadku stłuczenia naczynia, zabrudzenia stolika lub podłogi należy ten fakt zgłosić),
  • zachowywać się cicho (nie rozmawiać głośno, nie używać wulgaryzmów) ,zostawić po sobie porządek (odnieść talerz, zostawić czyste miejsce na stoliku i pod nim, zasunąć krzesło),
  • szanować naczynia, sztućce i nakrycie stołu,
  • po skończonym posiłku opuścić stołówkę.

3. Zabrania się wnoszenia do stołówki wszelkich naczyń, sztućców   i innych rzeczy pochodzenia obcego.

4. Podczas wydawania obiadów  w stołówce mogą przebywać tylko osoby spożywające posiłek.

5. Za szkody spowodowane w stołówce odpowiada uczeń, a finansowo jego rodzice.

6. Nad bezpieczeństwem uczniów korzystających ze stołówki czuwają nauczyciele dyżurujący.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z POSIŁKÓW