REGULAMIN KORZYSTANIA Z POSIŁKÓW

FIRMY SMACZEK 2020/2021:

Wykupienie posiłku jest równoznaczne z zapoznaniem się i z akceptacją regulaminu firmy Smaczek Wiesława Zagórska,

 przez ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych) :

 

1.Opłaty za posiłki prosimy dokonywać od 1-ego do 10-ego każdego miesiąca.

  • Osobiście na stołówce Sp171( 07:30-15:00).
  • Przelewem na konto:

Smaczek Wiesława Zagórska

92 9226 0005 0010 3155 3000 0010 (Bank Spółdzielczy)

W przypadku przelewu proszę o dokładne podanie wszystkich danych :  
     imię i nazwisko dziecka, klasa, miesiąc którego dotyczy opłata, rodzaj posiłku, numer telefonu rodzica.

Przykład: Jan Kowalski,  1A, śniadania + podwieczorki

wrzesień , tel: 600000000"

2.Informację o rezygnacji/nieobecność z posiłków należy zgłaszać:

osobiście,  sms’em 660765484,

e-mailem : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

najpóźniej w dniu nieobecności do godz. 8.00, a jeżeli istnieje możliwość, to oczywiście wcześniej


3.Zwrotowi na następny miesiąc podlega kwota za każdy odwołany posiłek

(jeżeli informacja o  nieobecności nastąpi dzień wcześniej można odebrać posiłek osobiście po zgłoszeniu:

w godz: 11:00 – 14:00 -> z własnymi pojemnikami)

 

4.W przypadku nie zgłoszenia informacji o nieobecności, o chorobie dziecka, bądź wycieczce szkolnej, nie będzie odpisu za obiady,

tzn. uiszczona z góry opłata za niewykorzystany obiad nie podlega zwrotowi. Osoby, które nie poinformowały o chorobie lub rezygnacji z posiłków  będą liczone jako osoby jedzące posiłki bez możliwości odpisu.

 

5.Nie zapłacenie należności za posiłki w terminie skutkuje wstrzymaniem żywienia dziecka.

 

Uwaga: zapisanie Państwa dziecka na posiłki traktowane jest jako stałe. Oznacza to, że będziemy planowali obecność dziecka na posiłkach w kolejnych miesiącach i oczekiwali Państwa wpłat w podawanych terminach. Ewentualna rezygnacja z posiłków w kolejnym miesiącu możliwa jest po zgłoszeniu faktu do nas drogą sms

lub e-mail.

ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE

1. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania. 

2. Uczniowie powinni: 

  • stosować się do poleceń nauczycieli dyżurujących  w stołówce oraz personelu stołówki,
  • spokojnie poruszać się po stołówce (nie wolno biegać, przepychać się w kolejce),
  • zachować porządek przy odbiorze dania oraz przy oddawaniu naczyń,
  • zachować porządek podczas spożywania posiłku (w przypadku stłuczenia naczynia, zabrudzenia stolika lub podłogi należy ten fakt zgłosić),
  • zachowywać się cicho (nie rozmawiać głośno, nie używać wulgaryzmów) ,zostawić po sobie porządek (odnieść talerz, zostawić czyste miejsce na stoliku i pod nim, zasunąć krzesło),
  • szanować naczynia, sztućce i nakrycie stołu,
  • po skończonym posiłku opuścić stołówkę.


3. Zabrania się wnoszenia do stołówki wszelkich naczyń, sztućców   i innych rzeczy pochodzenia obcego.


4. Podczas wydawania obiadów  w stołówce mogą przebywać tylko osoby spożywające posiłek.


5. Za szkody spowodowane w stołówce odpowiada uczeń, a finansowo jego rodzice.

6. Nad bezpieczeństwem uczniów korzystających ze stołówki czuwają nauczyciele dyżurujący.