• REGULAMIN ŚWIETLICY

Bezpieczny powrót do szkoły 

 

 • Uważnie słuchamy zaleceń nauczyciela
 • Często myjemy ręce
 • Przynosimy własne przybory plastyczne
 • Ze względów bezpieczeństwa oraz higieny nie bawimy się pluszakami, klockami, grami planszowymi itp
 • Idziemy do świetlicy prosto po lekcjach
 • Wchodząc do świetlicy zgłaszam wychowawcy swoje przybycie
 • Estetyczny wygląd i dbałość o higienę osobistą to nasz obowiązek
 • Tornistry pozostawiamy w wyznaczonym do tego miejscu
 • Nie przynosimy żadnych zabawek do świetlicy szkolnej
 • Lubimy porządek i czystość, sprzątamy po sobie
 • Informujemy o każdym wyjściu ze świetlicy - na lekcje, z rodzicami do domu
 • Staramy się cicho pracować i bawić tak ,aby nie przeszkadzać innym
 • Absolutnie nie ruszamy cudzych rzeczy
 • Jesteśmy kulturalni
 • Aktywnie uczestniczymy w zajęciach i odrabianiu lekcji
 • Każdy przestrzega zasad bezpieczeństwa w sali i podczas pobytu na dworze
 • Musimy przestrzegać regulaminy świetlicy aby wszystkim, którzy niej korzystają było dobrze