07.09.2022 r. – Zebranie z rodzicami 

kl. I-III -  godz. 18:00

 

07.09.2022r. - Zebranie z rodzicami 

kl. IV-VIII – godz. 18:00

  

19.10.2022 r. –  Zebranie z rodzicami

kl. I-III -  godz.17:00

kl. IV-VIII – godz. 18:00

 

21.12.2022 r. - Zebranie z rodzicami

kl. I-III godz. 17:00

kl. IV-VIII– godz. 18:00

 

08.02.2023 r.-  Śródroczne zebranie z rodzicami 

kl. I-III godz. 17:00

kl. IV-VIII– godz. 18:00

 

29.03.2023 r.Zebranie z rodzicami

kl. I-III godz. 17:00

kl. IV-VIII– godz. 18:00

 

17.05.2023 r. Zebranie z rodzicami

kl. I-III godz. 17:00

kl. IV-VIII – godz. 18:00