08.09.2021 r. – Zebranie z rodzicami 

kl. I-IV -  godz. 18:00

 

09.09.2021r. - Zebranie z rodzicami 

kl. V-VIII – godz. 18:00

  

27.10.2021 r. –  Zebranie z rodzicami

kl. I-III -  godz.17:00

kl. IV-VIII – godz. 18:00

 

15.12.2021 r. - Zebranie z rodzicami

kl. I-III godz. 17:00

kl. IV-VIII– godz. 18:00

 

16.02.2022 r.-  Śródroczne zebranie z rodzicami 

kl. I-III godz. 17:00

kl. IV-VIII– godz. 18:00

 

23.03.2022 r.Dzień Otwarty

kl. I-VIII– godz. 18:00

 

18.05.2022 r. Zebranie z rodzicami

kl. I-III godz. 17:00

kl. IV-VIII – godz. 18:00