230. rocznica uchwalenia KONSTYTUCJI 3-go MAJA oraz nasze szkolne święto – Dzień Patrona Stanisława Staszica były okazją do zaangażowania szkolnej społeczności w szereg działań o charakterze patriotycznym.

Na wieczorku poezji patriotycznej, który odbył się 5 maja o godz. 19.00 (na platformie MS Teams) zostały ogłoszone wyniki konkursu plastycznego „Wiwat maj, 3. maj”.

Konkurs polegał na wykonaniu plakatu inspirowanego czasami stanisławowskimi. 

Wyniki konkursu:

I miejsce: Krystian Falkowski - kl.7b

I miejsce: Jagoda Kałkusińska - kl. 7b

II miejsce: Aleksander Piotrowicz – kl. 1b

Wyróżnienie: Maciej Mazur – kl. 5a

 

Komisja konkursowa: Marta Kwiatkowska, Ewa Fromelc, Jadwiga Rosłoniec, Aleksandra Zapaśnik