Realizujemy następujące zadania:

Zadania konkursu „Zaczytana Szkoła”:

  1. Przeprowadzenie szkolnego konkursu ze znajomości lektur pod nazwą „Szkolny Mistrz Czytelnictwa”. Konkurs powinien mieć formę testu i być przeprowadzony on-line. Ocena na podstawie sprawozdania oraz wyników konkursu przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
  2. Zaprojektowanie przez ucznia żywej okładki swojej ulubionej książki. Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
  3. Przygotowanie przez uczniów krótkiego komiksu na dowolny temat. Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
  4. „Moje zakończenie” – konkurs literacki na napisanie nowego, zaskakującego zakończenia wybranej książki/opowiadania. Ocena na podstawie sprawozdania, wyników konkursu oraz prac pisemnych uczniów przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
  5. Przeprowadzenie szkolnego konkursu plastycznego pt. „Zaczytana szkoła”. Ocena na podstawie sprawozdania, wyników konkursu, prac plastycznych, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
  6. Zorganizowanie w domach, przez uczniów i ich rodziców dnia wspólnego czytania, pod nazwą „Czytanie łączy pokolenia”. Ocena na podstawie sprawozdania, prac pisemnych, plastycznych, filmików, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
  7. Zorganizowanie konkursu dla uczniów, na napisanie recenzji ulubionej książki. Ocena na podstawie sprawozdania oraz wyników konkursu i wybranych recenzji przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
  8. Samodzielne zapoznanie się uczniów z zawodem bibliotekarza, drukarza, pisarza i księgarza. Ocena na podstawie sprawozdania, prac pisemnych, plastycznych, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
  9. Zgłaszanie swoich przedstawicieli do udziału w kursie „Rozwijanie czytelnictwa u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym”, który przeprowadzi w formie e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie (zadanie obowiązkowe).

„Asiunia” J. Papuzińskiej stała się inspiracją do tworzenia scenek teatralnych. Z uczniami klasy 3b napisaliśmy 3 scenariusze związane z przeżyciami głównej bohaterki w czasie wojny.

Twórcza wyobraźnia, dobrany odpowiedni strój, rekwizyty … i gotowa zabawa w teatr. Zajęcia rozwijające zdolności artystyczne i kreatywność dzieci wpływają na wszechstronny rozwój ich osobowości. Zabawa w teatr oddziałuje na sferę emocjonalną, sprzyja ćwiczeniu wyrażania uczuć. Gesty, mimika, odpowiednia intonacja – to świetny sposób na okazywanie emocji, rozwijanie wyobraźni oraz usprawnianie komunikacji i współpracy w grupie.

Na lekcjach bibliotecznych prezentowaliśmy już scenkę „Kasza” w klasach 3b, 3a, w klasach drugich. Następne inscenizacje będą prezentowane już wkrótce.

                                                       J. Rosłoniec

asiusnia 01asiusnia 02asiusnia 03asiusnia 04asiusnia 05asiusnia 06asiusnia 07

Realizując drugą część innowacji pedagogicznej "W świecie bajek i baśni", grupa uczniów z klas 4a i 4b przygotowała przedstawienie basni " Królewna Śnieżka". 

To biblioteczna innowacja pedagogiczna, której głównym celem jest promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni. Dlaczego właśnie baśnie?

Ta literatura zawiera przekaz, który rozwija wszechstronnie: estetycznie i kulturowo i osobowościowo. Lektura baśni to doskonały sposób na poznawanie dziedzictwa rożnych kultur, poznawanie nie tylko świata zewnętrznego, ale przede wszystkim samego siebie.

Świetnym przykładem zabawy czytelniczo - teatralnej było przygotowanie spektaklu „Królewna Śnieżka” z uczniami klasy 4a i 4b. Przedstawienie trwało przez wiele dni. W sanitarnym reżimie obejrzeli je wszyscy uczniowie klas młodszych.

               Bawiąc się w teatr, miło i pożytecznie spędzamy czas.

                                                                                        J. Rosłoniec

Takie przesłanie towarzyszyło Uczniom naszej szkoły, którzy wzięli udział w konkursie plastycznym „Kartka świąteczna”. Pięknie wykonane karty stały się miłym prezentem świątecznym dla Seniorów- mieszkańców DPS fundacji Gniazdo Rodzinne. Własnoręcznie wykonanymi kartkami świątecznymi obdarowaliśmy ponad 50 osób.

„Ciepłem otulmy naszych bliskich
i uśmiechnijmy się do siebie.
Świąt magia niechaj zjedna wszystkich,
niech w domach będzie Wam jak w niebie...”

Za prezenty i życzenia otrzymaliśmy od mieszkańców DPS serdeczne podziękowania.

                             Dziękujemy wszystkim Uczniom za ich pracę i serce.

                                                   Jadwiga Rosłoniec i Ewa Fromelc2 kartka3 kartka4 kartkakartka 1

Realizując drugą część innowacji pedagogicznej "W świecie bajek i baśni", grupa uczniów z klas 4a i 4b przygotowała przedstawienie basni " Królewna Śnieżka". 

To biblioteczna innowacja pedagogiczna, której głównym celem jest promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni. Dlaczego właśnie baśnie?

Ta literatura zawiera przekaz, który rozwija wszechstronnie: estetycznie i kulturowo i osobowościowo. Lektura baśni to doskonały sposób na poznawanie dziedzictwa rożnych kultur, poznawanie nie tylko świata zewnętrznego, ale przede wszystkim samego siebie.

Świetnym przykładem zabawy czytelniczo - teatralnej było przygotowanie spektaklu „Królewna Śnieżka” z uczniami klasy 4a i 4b. Przedstawienie trwało przez wiele dni. W sanitarnym reżimie obejrzeli je wszyscy uczniowie klas młodszych.

               Bawiąc się w teatr, miło i pożytecznie spędzamy czas.

                                                                                        J. Rosłoniec