Spotkanie z poezją Św. Jana Pawła II

Wieczorem, 20 maja o godz. 20 na platformie Teams odbyło się  spotkanie poetyckie.

 Uczniowie, którzy chcieli wykazać się umiejętnością czytania poezji wielkiego Polaka Św. Jana Pawła II, a do nich dołączyli Nauczyciele i Rodzice, wszystkich  nas połączyło piękno poezji Papieża.

Wśród wybranych wierszy, mogliśmy usłyszeć piękne interpretacje  utworów  Jana Pawła II zamieszczonych w TRYPTYKU RZYMSKIM (  Pieśń o słońcu niewyczerpanym, Dzieci, Uwielbiam cię siano wonne, Przyjaciel, Zdumienie, Źródło i wiele innych)

Podczas słuchania wierszy,  wyczuwało się, że życie wewnętrzne Św. Jana Pawła od młodości było świadectwem szczególnego kontaktu z Bogiem.

Dziękujemy Rodzicom, Uczniom i Nauczycielom, którzy wzięli udział w spotkaniu.

Organizatorzy:  J. Rosloniec, W. Woźniak i E. Florczuk