Kolejny wieczór teatralny na platformie Teams miał miejsce 24 czerwca o godz. 20.00. Na zakończenie realizowanego w drugim półroczu bibliotecznego  projektu „W świecie bajek”, koło teatralne przygotowało i zaprezentowało dwa spektakle : „Zbuntowany Czerwony Kapturek” i „Królewna - Żabka” ( na podst. bajki rosyjskiej).

W przedstawieniach oprócz dzieci, wystąpiły mamy i panie Nauczycielki. Ileż radości sprawiły odpowiednie kostiumy, gesty , mimika, głos dostosowany do roli granej postaci. Teatr to kultura żywego słowa. Wyrazista artykulacja jest ważnym czynnikiem mowy scenicznej. Z zachwytem słuchaliśmy Zosi z 5c, która grała główną rolę w „Zbuntowanym Czerwonym Kapturku”, a Pani Mazur nikt nie rozpoznał w roli Czarownicy(„Królewna -Żabka” ). Uczniowie w trakcie prezentacji przedstawień potrafili uzewnętrznić niezwykle wrażliwą stronę ich natury do okazywania emocji, uczuć, bogatej wyobraźni. Zachwycała gra Darii, Michała, Maćka, Julka, Antka, Asi, Sary, Oli, Basi, Mateusza, Piotrka.

Praca z dziećmi przy tworzeniu teatru jest niesamowicie ciekawa, daje wiele radości, zwłaszcza, gdy uczniowie obdarzeni bogatą wyobraźnią, mają niezliczone pomysły i ciekawe sugestie. A dzięki takim działaniom wzrasta w nich poczucie wartości, samooceny, czują się ważne i docenione. Uczą się odwagi, stają się radośniejsze, otwierają się na innych. Teatr aktywizuje ciało i umysł.

Przed nami nowy rok szkolny. Mamy nadzieję na nowe doświadczenia artystyczne i nawiązanie pięknych i przyjaznych relacji.

J. Rosłoniec i E. Florczuk