Czym są dla nas wiersze patriotyczne dzisiaj?

Zapewne historią, dumą z tej historii, a przede wszystkim miłością do Tej, która "jeszcze nie zginęła, kiedy my żyjemy".

W takiej atmosferze wspomnień historii naszej OJCZYZNY, przebiegał wieczór poezji „Strofy o Polsce”.

10 listopada na platformie TEAMS, zespół BIBLIOTEKA, tu miało miejsce spotkanie, na którym uczniowie, ich rodzice i nauczyciele prezentowali przygotowane wiersze. Recytowane były strofy Władysława Bełzy, Marii Konopnickiej, C. K. Norwida, T. Różewicza, A. Słonimskiego, W. Broniewskiego, k. K. Baczyńskiego W. Szymborskiej i wielu innych znamienitych polskich poetów.

Prezentowano ponad 40 utworów. Udział wzięli chętni uczniowie z klas 1-8.

Na wyróżnienie zasługują własne wiersze uczniów. Marcel Dzieniecki z kl. 6c, Mateusz Osiecki z kl. 6c oraz Filip Dzieniecki z kl. 8a napisali na tę uroczystość własne wiersze.

Wszystkim serdecznie dziękujemy za przypomniane piękno polskiej poezji patriotycznej, za piękną lekcję historii.

Filip Dzieniecki 8a

POLSKA

Czy w czasach,

Gdy z bronią nie budzisz się rano,

Gdy od rodziców cię siłą nie odebrano,

To słowo ma jeszcze jakieś znaczenie,

Porusza serce,

Pobudza myślenie…

Czy tylko frazesem jest wyświechtanym

I usprawiedliwieniem

Decyzji niechcianych…

Trudno powiedzieć

Lecz pamiętać należy

O duszach wszystkich młodych żołnierzy,

Którzy odeszli

Za wcześnie,

Zbyt młodo,

Byś ty mógł cieszyć się dzisiaj swobodą.

Gdy myślę – Polska,

To szumią drzewa,

Gdy myślę – Polska,

Ptak w gałęziach śpiewa,

Gdy myślę – Polska,

Czuję chłód jeziora

I po horyzont ciągnące się pola.

O Polsce myślę,

Gdy świerszcz w trawie cyka,

I gdy Chopina gra rzewna muzyka,

Bo dla mnie Polska,

To nie polityka.

Nie chcę wciąż słuchać

O nieporozumieniach

Gdy głowę mam w chmurach,

A stopy w marzeniach.

Marcel Dzieniecki 6c

zdjęcie2

9fced61fda161c74f9e849f3f6b0c6a196f84215a4b3803a1ae1b64d772e039e905fcd49840baaf8f8abad2ccc655087866843841ed2512dc4427826ed235a99