Zaproszenie na  XI Ogólnopolski Konkurs Literacki
dla uczniów klas 7-8 szkół  podstawowych i uczniów szkół średnich
LITERACKI SMS – POEZJA I PROZA NA 160 ZNAKÓW
pod hasłem

Skąd przychodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy?

Honorowy patronat nad konkursem przyjął  Minister Edukacji i Nauki oraz Śląski Kurator Oświaty. Organizatorzy ubiegają się także o patronat Wojewody Śląskiego i Starosty Lublinieckiego.


REGULAMIN


Konkurs ma na celu zachęcanie młodzieży do refleksji nad sobą i otaczającym światem. Pomaga odkrywać wrażliwość, zachęca do formułowania sądów, opinii, ocen oraz nadania im literackiej, artystycznej formy. Rozwija umiejętności językowe, zmuszając do jasnego i precyzyjnego wypowiadania się poprzez krótkie komunikaty. Uświadamia młodzieży możliwość wykorzystania zdobyczy techniki dla celów artystycznych.

Regulamin konkursu

Uczestnikami konkursu mogą być osoby w wieku od 13 do 20 lat (klasy 7-8 szkół podstawowych i szkół średnich). Uczestnicy konkursu reprezentują szkoły, w których się kształcą.

Uczestnicy formułują literackie wypowiedzi, składające się maksymalnie ze 160 znaków (ze spacjami) w formie złotej myśli, aforyzmu, wiersza, rady, sentencji, przestrogi. Treść literackich SMS-ów dotyczyć musi szeroko pojętej egzystencji, np. codzienności, sfery uczuć, systemu wartości, wszystkiego, co wiąże się z hasłem:

Skąd przychodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy?

Jeden uczestnik zgłasza tylko 1 literacki SMS. Teksty należy opatrzyć informacjami: imię i nazwisko, wiek uczestnika, adres szkoły, nauczyciel – opiekun ze strony szkoły, telefon kontaktowy do szkoły, e-mail szkoły.

Teksty wraz z powyżej wymienionymi danymi  należy przesyłać za pośrednictwem formularza elektronicznego na stronie internetowej konkursu: http://literacki-sms.blogspot.com   do dnia 5 marca 2021 r. Teksty przesłane pocztą elektroniczną lub tradycyjną nie biorą udziału w konkursie.  Za pośrednictwem formularza elektronicznego uczestnik potwierdza zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora konkursu. Pisemną zgodę wraz z informacją o wyrażeniu/ niewyrażeniu zgody na publikację wizerunku dostarczają wyłącznie laureaci zaproszeni na udział w finale konkursu w siedzibie organizatorów w Lublińcu.

Rozstrzygnięcie konkursu i powiadomienie laureatów drogą elektroniczną (na podany w formularzu adres e-mail szkoły) lub telefoniczną (na podany w formularzu nr telefonu szkoły) nastąpi do dnia 12 marca 2021 roku. Wręczenie nagród odbędzie w dniu 19 marca 2021 r. o godz. 11.00. w Zespole Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych w Lublińcu ul. Ks. płk Jana Szymały 3,  woj. śląskie.

Wyniki oraz  wyróżnione teksty zostaną  zamieszczone  na stronie internetowej konkursu literacki-sms.blogspot.com . Zgłoszenie uczestnika jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację tekstu konkursowego i zdjęć z finału w celach promocyjnych.


Ocenie jury podlegać będą:         
- trafność i uniwersalna wymowa tekstu,

- oryginalność formalna (dowcip, gra słów, aluzja, poetyckie ujęcie itp.)

Samodzielność prac weryfikowana będzie w dostępnych publikacjach oraz poprzez wyszukiwarki internetowe. Prace niesamodzielne zostaną zdyskwalifikowane.

Oceny jury są niepodważalne i nie podlegają odwołaniom.

Autorzy najlepszych prac otrzymują nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Organizatorzy nie wysyłają uczestnikom dyplomów za udział w konkursie.

Organizatorzy:Zespół Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych
oraz Stowarzyszenie Otwartych Drzwi w Lublińcu

» ZGŁASZANIE PRAC KONKURSOWYCH «

http://literacki-sms.blogspot.com/p/blog-page_5.html

ABDEGH

Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia, 22 grudnia we wtorek o godz. 19.00 odbyło sie kolejne spotkanie na Teamsie, w zespole BIBLIOTEKA. Recytowaliśmy przygotowane wiersze o Świętach Bożego  Narodzenia. Prezenowano ponad 20 utworów, wśród nich była własna twórczość Uczniów naszej szkoły. Na wyróżnienie zasługuje wiersz Bartka Forstera z kl. 5a. Obecni na spotkaniu Rodzice Uczniów, też prezentowali przygotowane wiersze, które wprowadziły nas w atmosferę tajemnicy zbliżających się świąt.  A później były życzenia od Uczniów, Rodziców, Nauczycieli : Radosnych Świąt ! Szczęśliwego NOWEGO ROKU !

Zimowa noc

Julian Tuwim


Świat w uroczystym śpi skupieniu.
Śnieg drobnym pyłem srebra prószy.
Słuchajmy w ciszy i milczeniu
Mistycznych pieśni naszej duszy.

Kładzie się długa noc zimowa
Na lśniące bielą pól kobierce.
Noc szepce nam tajemne słowa,
Że mamy jedno wspólne serce.

Módlmy się... Cisza uroczysta,
Jak rozmodlony tłum w kościele...
Miłości mej symfonia czysta
Po polach w dal się śniegiem ściele...

Czym są dla nas wiersze patriotyczne dzisiaj?

Zapewne historią, dumą z tej historii, a przede wszystkim miłością do Tej, która "jeszcze nie zginęła, kiedy my żyjemy".

W takiej atmosferze wspomnień historii naszej OJCZYZNY, przebiegał wieczór poezji „Strofy o Polsce”.

10 listopada na platformie TEAMS, zespół BIBLIOTEKA, tu miało miejsce spotkanie, na którym uczniowie, ich rodzice i nauczyciele prezentowali przygotowane wiersze. Recytowane były strofy Władysława Bełzy, Marii Konopnickiej, C. K. Norwida, T. Różewicza, A. Słonimskiego, W. Broniewskiego, k. K. Baczyńskiego W. Szymborskiej i wielu innych znamienitych polskich poetów.

Prezentowano ponad 40 utworów. Udział wzięli chętni uczniowie z klas 1-8.

Na wyróżnienie zasługują własne wiersze uczniów. Marcel Dzieniecki z kl. 6c, Mateusz Osiecki z kl. 6c oraz Filip Dzieniecki z kl. 8a napisali na tę uroczystość własne wiersze.

Wszystkim serdecznie dziękujemy za przypomniane piękno polskiej poezji patriotycznej, za piękną lekcję historii.

Filip Dzieniecki 8a

POLSKA

Czy w czasach,

Gdy z bronią nie budzisz się rano,

Gdy od rodziców cię siłą nie odebrano,

To słowo ma jeszcze jakieś znaczenie,

Porusza serce,

Pobudza myślenie…

Czy tylko frazesem jest wyświechtanym

I usprawiedliwieniem

Decyzji niechcianych…

Trudno powiedzieć

Lecz pamiętać należy

O duszach wszystkich młodych żołnierzy,

Którzy odeszli

Za wcześnie,

Zbyt młodo,

Byś ty mógł cieszyć się dzisiaj swobodą.

Gdy myślę – Polska,

To szumią drzewa,

Gdy myślę – Polska,

Ptak w gałęziach śpiewa,

Gdy myślę – Polska,

Czuję chłód jeziora

I po horyzont ciągnące się pola.

O Polsce myślę,

Gdy świerszcz w trawie cyka,

I gdy Chopina gra rzewna muzyka,

Bo dla mnie Polska,

To nie polityka.

Nie chcę wciąż słuchać

O nieporozumieniach

Gdy głowę mam w chmurach,

A stopy w marzeniach.

Marcel Dzieniecki 6c

zdjęcie2

9fced61fda161c74f9e849f3f6b0c6a196f84215a4b3803a1ae1b64d772e039e905fcd49840baaf8f8abad2ccc655087866843841ed2512dc4427826ed235a99

W dniach 16-20 października pierwszaki, klasy drugie, trzecie oraz oddziały przedszkolne obejrzały przedstawienie „Zbuntowany Czerwony Kapturek” przygotowane przez biblioteczne koło teatralne w ramach realizowanej w tym roku szkolnym innowacji pedagogicznej „Przygoda z teatrem”.

Film ze spektaklu można pobrać pod tym linkiem https://we.tl/t-pp7ZT11lEk

 

20201016 11100120201019 11593320201016 170713to

20201019 222613coza