Plan zajęć na II semestr w roku szkolnym 2021/2022: