Plan zajęć na I semestr w roku szkolnym 2023/2024: