Uwaga

Zmieniły się zasady przyznawania wpisu za wolontariat.

Prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi dokumentami.

Uczniów chcących włączyć się w działania szkolnego wolontariatu zapraszam na pierwsze spotkanie 28 września na obiadowej przerwie (11.30- 11.50) do sali 110. Informacje i aktualności będą zamieszczane na tablicy informacyjnej przy sali 110. 

Pedagog szkolny

 

Poniżej zamieszczamy najważniejsze doumenty dotyczące wolontariatu.

 

- Dzienniczek działań wolontariusza

Kryteria przyznawania wpisu za wolontariat od roku szkolnego 2023/2024

Porozumienie o współpracy pomiędzy szkołą a instytucją

Regulamin Wolontariatu

Wzory porozumień wolontariackich z uczniami-wolontariuszami

Wzór zaświadczenia o wykonywaniu wolontariatu poza szkołą