• DZIEŃ DRZEWA

    • Nasi eksperci - Kaja, Marcel i Oskar reprezentowali naszą klasę w szkolnym konkursie  wiedzy o drzewach i zajęli III miejsce! Gratulujemy!

      

     10 października - Dzień Drzewa.

     "Kto chce być silny jak dąb, niech spożywa chleb wypiekany na jego liściach. Kto szuka odpowiedzi, jaka będzie jego przyszłość, znajdzie proroczy sen pod

     drzewem brzozy. Kto pragnie zdrowych zębów dla swojego dziecka, powinien umieścić wypadające mleczaki w pniu drzewa. Do pnia „przybijano” również

     choroby lub symbolicznie „zawieszano” je na gałęziach. Według tradycji ludowej Turków Osmańskich na każdym liściu jest wypisane czyjeś przeznaczenie, a

     zgodnie z wierzeniami afrykańskich Pigmejów-Semangów, z korzeni drzew wyrastają piersi karmiące dusze nienarodzonych dzieci. „W starej wierzbie diabeł

     mieszka”, wierzyli Słowianie, a według dawnych Bałtów dąb to siedziba gromowładnego Perkuna, odpowiednika Zeusa. Dla północno-amerykańśkich Indian

     natomiast drzewa podtrzymują niebo."

     Do Dnia Drzewa przygotowywaliśmy się dość długo i z dużym zaangażowaniem - spacerowaliśmy po okolicy, robiliśmy zdjęcia, gromadziliśmy informacje,

     tworzyliśmy plakaty, rozwiązywaliśmy zagadki i  wiedzę sprawdzaliśmy w internetowych quizach. Swoją pracę zaprezentowaliśmy wszystkim uczniom

     naszej szkoły.